Polityka prywatności

Zasady Użytkowania

Ze względu na różne możliwości i zagrożenia wynikające z używania internetu, stworzyliśmy zasady użytkowania (zwane dalej "Warunkami"), aby chronić użytkowników strony oraz nas samych. Kiedy korzystacie Państwo z naszej strony oznacza to, iż akceptujecie Państwo ogólne Warunki.


1. OGÓLNE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Niniejszym zobowiązują się Państwo:

 1. nie rozpowszechniać żadnej części lub treści strony internetowej firmy w jakiejkolwiek postaci bez uprzedniej pisemnej zgody;

 2. nie udostępniać treści zawartych na stronie internetowej marki Betmar za pośrednictwem technologii lub innych środków niż te dostępne na naszej stronie internetowej;

 3. nie modyfikować strony internetowej Betmar-hurt oraz jej treści;

 4. nie podejmować próby lub nie obchodzić,wyłączać lub w inny sposób zakłócać działania jakichkolwiek zabezpieczeń związanych z witryną lub ustawieniami, które (i) zapobiegają lub ograniczają wykorzystywanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub (ii) egzekwują ograniczenia w korzystaniu z witryny lub treści dostępnych na stronie internetowej;  

 5. nie używać strony internetowej Betmar-hurt w celach handlowych i biznesowych;

 6. nie pobierać na stałe lub czasowo, kopiować, przechowywać ani rozpowszechniać żadnych treści ze strony internetowej Betmar-hurt.

2. PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Jesteśmy - jeśli nie zaznaczono inaczej - właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich dostępnych informacji na stronie internetowej Betmar-hurt, w tym: tekstów, skryptów, obrazków, grafiki, elementów graficznych, zdjęć, plików audio i wideo oraz aplikacji interaktywnych. Cała zawartość strony jest własnością firmy i jest przez nią licencjonowana, ponadto objęta jest prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej przez nas lub naszych licencjodawców. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich znajdujące się na naszej stronie są znakami towarowymi indywidualnych właścicieli.

 2. Zawartość strony nie może być pobierana, kopiowana, odtwarzana, rozpowszechniana, przekazywana, emitowana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana, zmieniana, ponawiana, przywłaszczana ani wykorzystywana dla celów publicznych lub komercyjnych bez naszej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do treści zawartej na stronie.

 3. Każde naruszenie naszych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw należących do osób trzecich, może prowadzić do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Państwu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zapewniamy Państwu najbardziej aktualne, poprawne i jasno przekazane informacje. Niemniej jednak, mogą wystąpić niezamierzone błędy w informacjach. Zrzekamy się odpowiedzialności w szczególności za błędy typograficzne oraz za rzetelność, kompletność i aktualność informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

 2. Informacje i dane udostępnione na naszych serwerach mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Usługi, informacje i dane udostępnione na stronie internetowej Betmar-hurt są przekazywane w aktualnej postaci bez żadnych gwarancji.

 3. W zakresie linków i odwołań do stron internetowych osób trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za informacje, komunikaty i materiały dostępne na takich stronach, ani stronach, do których link znajduje się na takiej stronie. Wyraźnie oświadczamy, że niekoniecznie podzielamy treści i/lub opinie osób trzecich zawarte na stronach, do których link znajduje się na naszej stronie.

 4. Korzystając ze strony internetowej Betmar-hurt, użytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem tej strony, w tym ryzyko uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych przez wirusy, oprogramowanie lub jakikolwiek inny plik przekazany lub aktywowany przez stronę internetową Betmar-hurt lub Państwa dostęp do niej.

 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezgodnego z prawem korzystania ze strony internetowej oraz w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich.

 6. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, uboczne lub wtórne, w tym, bez ograniczeń, utracone przychody lub utracone zyski, spowodowane przez lub mające związek z wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem informacji lub brakiem informacji na stronie internetowej Betmar-hurt.

4. DANE OSOBOWE

Dane osobiste i dane firmy podlegają WYTYCZNYM O OCHRONIE DANYCH.

5. SPRAWY RÓŻNE

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.